Bisnis dan Perdagangan

 

Jawaban Para Ulama tentang Hukum Menyewakan Kendaraan

Pada suatu hari datang ke tempat saya se seorang yang tidak saya kenal sebelumnya, dan menyewa mobil, namun menurut sebagian teman-teman saya, orang yang sewa mobil sama saya tadi, sering kali kalau menyewa kendaraan, BIASANYA dipakai untuk sesuatu yang dilarang oleh syare`at.

Menjual Kembali Barang yang Dibeli Secara Berhutang kepada Pemiliknya

Praktek di atas adalah Bai'u al-'Inah (menjual kembali barang yang sudah dibeli secara berhutang kepada pemilik barang yang semula menghutanginya). Mengenai transaksi model begini Imam Syaf'i berpendapat boleh (sah) seraya makruh. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad berpendapat tidak boleh.

Jawaban tentang Transaksi Jual Beli di Dalam Masjid Menurut Para Ulama

Apakah jual beli dalam masjid itu diharamkan hari jum'at saat jum'atan saja ?

Inilah Jawaban Hukum Menggadaikan Parkir Jalan Raya

Bagaimana hukumnya menggadaikan hak pakai seperti hak pakai tempat parkir toko DLL.

Beginilah Hukum Menjual Daging Babi Pada Non Muslim

Bolehkan seorang muslim menjual babi di tempat yang mayoritas masyarakatnya non muslim untuk dikonsumsi oleh mereka ? mohon sekalian ta'birnya, yang penting masih dalam lingkup madzhab empat.