Kitab Fitnatul Wahabiyah Syaikh Zaini Dahlan

PengarangSyaikh Zaini DahlanTahun Terbit{"masehi":"1978 M","hijriah":"1398 H"}
PenerbitDarussefakaFan/KategoriSejarah
Download KitabDownloadInformasi buku tersebut dapat diperoleh di :

   Kitab Fitnatul Wahabiyah  merupakan kitab kecil karangan Syaikh Zaini Dahlan yang membahas tentang fitnah orang orang wahabi di zaman hidupnya Syaikh Dahlan. Kitab ini merupakan kitab kecil dengan pemahaman berat.

Kitab ini berisikan tentang bantahan bantahan yang Syaikh Dahlan susun  fitnah panjang orang orang wahabi yang dimulai sejak zaman sultan salim ke 3. Diantara fitnah besar yang penulis masukkan dalam kitab ini adalah peperangan antara wahabi dan Amir Makkah dan pengaharaman tawassul dan ziarah ke maqam Sayyiduna Muhammad SAW.

Sayyid Ahmad Zaini Dahlan lahir di Makkah pada 1232H /1816M.
Selesai menimba ilmu di kota kelahirannya, ia lantas dilantik menjadi mufti Mazhab Syafi`I,merangkap Syaikhul Harom ,suatu pangkat ulama tertinggi saat itu yang mengajar di Masjidil Harom.

Para ulama banyak memberikan gelar kepada beliau .

Antara lain sebagai al-Imam al-Ajal (Imam pada waktunya),Bahrul Akmal (Lautan Kesempurnaan),Faridu ‘Ashrihi wa Aawaanihi (Ketunggalan masa dan waktunya)Syaikhul-Ilm wa Haamilu liwaaihi(Syaikh Ilmu dan Pembawa benderanya) Hafidzu Haditsin Nabi wa Kawakibu Sama-ihi (Penghafal Hadits Nabi dan Bintang-bintang langitna), Ka’batul Muriidin wa Murabbis Saalikiin ( Tumpuan para murid dan Pendidik para salik ).

ad-Durarus Saniyyah fir rad ‘ala al-Wahhabiyyah (Mutiara-mutiara yg amat berharga untuk menolak faham Wahhabi)salah satu kitab karangan Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan

Kitab inilah yg menyebabkan gembong-gembong Wahabi marah dan murka dengan Sayyid Ahmad .

Diantara isi kitab ini ialah penjelasan tentang kesesatan Wahabi dan penolakan ulama terhadap Muhammad bin Abdul Wahhab dan sejarah muncul dan perlakuan Muhammad bin Abdul Wahhab dan pengikutnya kepada kaum muslimin yang tak sependapat dengannya.

Gembong - gembong bin mentor mentor salafi palsu sangat keras memusuhi Sayyid ahmad Zaini dahlan KARENA TAKUT KEDOK MEREKA TERBONGKAR KE MASYARAKAT LUAS.

Dengan berbagai cara para gembong salafi palsu ini merusak nama baik beliau.
HANYA PADA ORANG AWAM YANG MINIM ILMU AGAMA SAJA YANG BERHASIL DIPENGARUHI GEMBONG SALAFI PALSU.

 NAMA BELIAU SAYYID AHMAD ZAINI DAHLAN DIKALANGAN SANTRI DAN MAYORITAS UMAT YANG SERING HADIR KE MAJLIS ILMU AHLU SUNNAH WAL JAMA'AH NAMA BELIAU TETAP HARUM....

Diantara murid-murid beliau yang terkenal ialah .

Sayyid Abu Bakar Syatho ad-Dimyathi Pengarang KITAB I’anathuth-Tholibin Syarh Fath al-Mu’in karya al Malibary yg masyhur..

Sayyidil Quthub al-Habib Ahmad bin Hasan al-Aththas,Sayyid Abdullah az-Zawawi Mufti Syafi`iyyah Mekah

Sayyid Abu Bakar Syatho ad-Dimyathi mengarang kitab bernama Nafahatur Rohm yang merupakan manaqib atau biografi kebesaran gurunya Sayyid Ahmad

Adapun ulama BESAR Nusantara yang pernah berguru dengan SAYYID AHMAD ZAINI DAHLAN ANTARA LAIN:

–Syeikh Nawawi bin U`mar Al-Jawi Al-Bantani (Jawa Barat)

-Syeikh Abdul Hamid Kudus (Jawa Timur)

– Syeikh Muhammad Khalil al-Maduri (Jawa Timur)

– Syeikh Muhammad Saleh bin Umar, Darat (Semarang)

– Syeikh Ahmad Khatib bin Abdul Latif bin Abdullah al-Minankabawi (Sumatra Barat)

– Syeikh Hasyim Asy’ari Jombang (Jawa Timur)

– Sayyid Utsman bin ‘aqil bin Yahya Betawi (DKI Jakarta)

– Syeikh Arsyad Thawil al-Bantani (Jawa Barat)

– Tuan guru Kisa-i Minankabawi [atau namanya Syeikh Muhammad Amrullah Tuanku Abdullah Saleh....Beliau inilah yg melahirkan 2 orang tokoh besar di dunia Melayu..SALAH SATUNYA ialah anak beliau sendiri, Dr. Syeikh Haji Abdul Karim Amrullah.

Dan yg seorang lagi ialah cucu beliau, Syeikh Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA)

– Syeikh Muhammad bin Abdullah as-Shuhaimi

-Syeikh Ahmad Yunus Lingga

–Haji Utsman bin Abdullah al-Minangkabawi

SEMUA MURID BELIAU MENJADI ULAMA ULAMA BESAR.


Simak Video bermanfaat lainnya di kanal Youtube LADUNI.ID! Subscribe!