Kitab Fitnatul Wahabiyah Syaikh Zaini Dahlan

ID Kitab66
PengarangSyaikh Zaini DahlanTahun Terbit Masehi/Hijriah1978 M/1398 H
PenerbitDarussefakaFan/KategoriSejarah
Download Kitab Download Informasi buku tersebut dapat diperoleh di :

FITNATUL WAHABIYAH karangan Syaikh Zaini Dahlan yang membahas tentang fitnah orang orang wahabi di zaman hidupnya Syaikh Dahlan.
Kitab ini merupakan kitab kecil dengan pemahaman berat. Berisikan tentang bantahan bantahan yang Syaikh Dahlan susun  fitnah panjang orang orang wahabi yang dimulai sejak zaman sultan salim ke 3. Diantara fitnah besar yang penulis masukkan dalam kitab ini adalah peperangan antara wahabi dan Amir Makkah dan pengharaman tawassul dan ziarah ke maqam Sayyiduna Muhammad SAW.

Sayyid Ahmad Zaini Dahlan lahir di Makkah pada 1232H /1816M.
Selesai menimba ilmu di kota kelahirannya, ia lantas dilantik menjadi mufti Mazhab Syafi`I,merangkap Syaikhul Harom ,suatu pangkat ulama tertinggi saat itu yang mengajar di Masjidil Harom.

Para ulama banyak memberikan gelar kepada beliau di antaranya:
Sebagai al-Imam al-Ajal (Imam pada waktunya),Bahrul Akmal (Lautan Kesempurnaan),Faridu ‘Ashrihi wa Aawaanihi (Ketunggalan masa dan waktunya)Syaikhul-Ilm wa Haamilu liwaaihi(Syaikh Ilmu dan Pembawa benderanya) Hafidzu Haditsin Nabi wa Kawakibu Sama-ihi (Penghafal Hadits Nabi dan Bintang-bintang langitna), Ka’batul Muriidin wa Murabbis Saalikiin ( Tumpuan para murid dan Pendidik para salik ).

Ad-Durarus Saniyyah fir rad ‘ala al-Wahhabiyyah (Mutiara-mutiara yang amat berharga untuk menolak faham Wahhabi)
Salah satu kitab karangan Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan. Kitab inilah yang menyebabkan gembong-gembong Wahabi marah dan murka dengan Sayyid Ahmad. 
Isi kitab ini penjelasan tentang kesesatan Wahabi dan penolakan ulama terhadap Muhammad bin Abdul Wahhab dan sejarah muncul dan perlakuan Muhammad bin Abdul Wahhab dan pengikutnya kepada kaum muslimin yang tak sependapat dengannya.

Gembong - gembong bin mentor mentor salafi palsu sangat keras memusuhi Sayyid ahmad Zaini dahlan karena takut kedok mereka terbongkar ke masyarakat luas.
Dengan berbagai cara para gembong salafi palsu ini merusak nama baik beliau. Hanya pada orang awam yang minim ilmu agama saja yang berhasil di pengaruhi gembong salafi palsu.
Nama Beliau Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dikalangan santri dan mayoritas umat yang sering hadir ke majlis ilmu Ahlu Sunnah Wal Jama'ah nama beliau tetap harum.

Murid-murid Beliau yang terkenal adalah:

 1. Sayyid Abu Bakar Syatho ad-Dimyathi Pengarang KITAB I’anathuth-Tholibin Syarh Fath al-Mu’in karya al Malibary yg masyhur.
 2. Sayyidil Quthub al-Habib Ahmad bin Hasan al-Aththas,Sayyid Abdullah az-Zawawi Mufti Syafi`iyyah Mekah
 3. Sayyid Abu Bakar Syatho ad-Dimyathi mengarang kitab bernama Nafahatur Rohm yang merupakan manaqib atau biografi kebesaran gurunya Sayyid Ahmad
 4. Syeikh Nawawi bin U`mar Al-Jawi Al-Bantani (Jawa Barat)
 5. Syeikh Abdul Hamid Kudus (Jawa Timur)
 6. |Syeikh Muhammad Khalil al-Maduri (Jawa Timur)
 7. Syeikh Muhammad Saleh bin Umar, Darat (Semarang)
 8. Syeikh Ahmad Khatib bin Abdul Latif bin Abdullah al-Minankabawi (Sumatra Barat)
 9. Syeikh Hasyim Asy’ari Jombang (Jawa Timur)
 10. Sayyid Utsman bin ‘aqil bin Yahya Betawi (DKI Jakarta)
 11. Syeikh Arsyad Thawil al-Bantani (Jawa Barat)
 12. Tuan guru Kisa-i Minankabawi [atau namanya Syeikh Muhammad Amrullah Tuanku Abdullah Saleh, Beliau inilah yang melahirkan 2 orang tokoh besar di dunia Melayu..SALAH SATUNYA ialah anak beliau sendiri, Dr. Syeikh Haji Abdul Karim Amrullah.
 13. Cucu beliau, Syeikh Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA)
 14. Syeikh Muhammad bin Abdullah as-Shuhaimi
 15. Syeikh Ahmad Yunus Lingga
 16. Haji Utsman bin Abdullah al-Minangkabawi

Baik, itu tadi sekilas resensi dari kitab Fitnatul Wahabiyah, yang bisa kami bagikan. Semoga apa yang sudah dibagikan dan sampaikan bisa bermanfaat.

 

IDENTITAS KITAB:
Judul Kitab   : Fitnatul Wahabiyah  (PDF)
Tebal             :  26 halaman (PDF)

Sumber: Kitab Islam Lengkap

 


Simak Video bermanfaat lainnya di kanal Youtube LADUNI.ID! Subscribe!