Biografi Imam Muhammad bin Alwy Assegaf

 
Biografi Imam Muhammad bin Alwy Assegaf
Sumber Gambar: Dok. Laduni.ID

Daftar Isi Biografi Imam Muhammad bin Alwy Assegaf

1.         Riwayat Hidup dan Keluarga
1.1       Lahir
1.2       Wafat
1.3       Keluarga

2.         Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau
2.1       Guru Beliau
2.2       Murid Beliau

3.         Teladan
3.1       Sosok yang Selalu Mengingatkan Orang Kepada Allah swt

4.         Referensi

Laduni.ID, Jakarta – Beliau Sayyid Al Imam Al Kabir Jamaluddin Muhammad bin Alwy bin Muhammad bin Abu Bakar bin Ahmad bin Abu Bakar bin Syeikh Abdurrahman Assegaf.

1.         Riwayat Hidup dan Keluargai
1.1       Lahir

Beliau lahir di kota Syihir tahun 1002 H dan hidup disana.

1.2       Wafat

Beliau meninggal dunia di kota Mekkah setelah selesai shalat Jum’at sekitar empat belas hari terakhir bulan Rabiuts Tsani tahun 1071 H, beliau dimakamkan di Ma’la di dekat kubur Ummul Mukminin Khadijatul Kubra ra.

1.3       Keluarga

Beliau menikah puteri gurunya Abdullah bin Ali Shahibul Wahat yang bernama Ummu Hani.

2.         Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau
2.1       Guru Beliau

Beliau menimba ilmu pertama kalinya pada Imam Arif Billah Nasir bin Ahmad bin Syeikh Abu Bakar bin Salim dan menimba ilmu dari As Sayyid Umar Ba Umar.

Selanjutnya beliau berangkat ke kota Tarim untuk menimba ilmu disana, selama di Tarim guru beliau adalah Zainul Abidin Syeikh Ali bin Abdullah Al Aydrus, Syeikh Al Kabir Ahmad bin Husain bin Abdullah bin Syeikh Al Aydrus, Al Arif Billah Abdullah bin Ahmad Al Aydrus, Syeikh Al Arif Billah Zein bin Husain Ba Fadl, dan Sayyid Al JalilAgil bin Abdurrahman bin Agil Assegaf, beliau disuruh gurunya ini untuk berkhalwat di salah satu sudut masjid Syeikh Ali bin Abu Bakar selama empat puluh hari, beliau mengerjakan perintah gurunya dan setelah berlalu waktu yang ditentukan beliau dibukakan pintu anugerah oleh Allah swt.

Selanjutnya beliau berangkat ke Inat untuk berguru kepada Imam Al Husain bin Abu Bakar bin Salim dan saudara saudaranya, serta Syeikh Al Arif Billah Husain bin Ahmad Ba Syuaib.

Beliau melanjutkan perjalanannya lagi menuju India untuk berguru pada Imam Abdul Qadir bin Syeikh Al Aydrus dan Imam Muhammad bin Abdullah bin Syeikh Al Aydrus, dan beliau mendapat baiat darinya.

Guru beliau Imam Abdul Qadir menyuruhnya untuk berguru kepada Imam Abdullah bin Ali Shahibul Wahat, sesampainya disana beliau selalu melazimi hingga akhirnya beliau dipakaikan baju sufi olehnya dan disuruh untuk berangkat menunaikan haji pada tahun 1019 H, beliau melakukan haji yang pertama dan dilanjutkan dengan menziarahi kakeknya Nabi Muhammad saw lalu kembali kepada gurunya, sekembalinya dari Mekkah beliau dinikahkan oleh guru dengan puterinya yang bernama Ummu Hani.

Imam Abdullah ini meninggal dunia pada tahun 1039 H, kemudian beliau Imam Muhammad bin Alwy ini menunaikan ibadah haji badal bagi sang guru, dalam perjalanannya beliau menziarahi kakekya Nabi saw lalu kembali ke kota Wahat.

2.2       Murid Beliau

Banyak orang yang menimba ilmu tarekatdan memakai baju sufi dari beliau, di antara mereka adalah Imam Al Allamah Muhammad bin Abu Bakar Syillih penulis kitab Masyra’ Rawi.

Di antara yang menimba ilmu dari beliau adalah guru kami penyusun qosidah ini sebagaimana yang pernah beliau utarakan kepadaku berkali kali, di antaranya saat beliau menerima baju sufi, beliau berkata : “Imam Muhammad bin Alwy Assegaf telah memakaikan aku baju sufi melalui kiriman dari Mekkah kepadaku, beliau memberiku restu untuk memakaikannya kepada orang lain secara mutlak.”   

3.         Teladan
3.1       Sosok yang Selalu Mengingatkan Orang Kepada Allah swt

Beliau adalah seorang Arif Billah yang menghabiskan seluruh waktunya dalam kesibukan ibadah kepada Allah, tidak pernah dibicarakan tentang dunia dihadapannya bahkan majelis beliau merupakan tempat ilmu pengetahuan dan ma’rifat, kedermawanan dan kezuhudan beliau menjulang tinggi, beliau termasuk sosok bila dilihat wajahnya selalu mengingatkan orang kepada Allah, beliau dikenal sebagai sosok yang dikabulkan doanya, dapat mengungkap isi hati, tidak pernah meninggalkan shalat berjama’ah dan jum’at.

4.         Referensi

Riwayat Hidup Para Wali dan Shalihin (Penerbit: Cahaya Ilmu Publisher).

 

Lokasi Terkait Beliau

    Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya