Hadis Imam Bukhari No. 4002 : Ali bin Abu Thalib dan dan Khalid bin al Walid diutus ke Yaman sebelum haji wada'

Ali bin Abu Thalib dan dan Khalid bin al Walid diutus ke Yaman sebelum haji wada'

Hadis Imam Bukhari No. 4003 : Ali bin Abu Thalib dan dan Khalid bin al Walid diutus ke Yaman sebelum haji wada'

Ali bin Abu Thalib dan dan Khalid bin al Walid diutus ke Yaman sebelum haji wada'

Hadis Imam Bukhari No. 4004 : Ali bin Abu Thalib dan dan Khalid bin al Walid diutus ke Yaman sebelum haji wada'

Ali bin Abu Thalib dan dan Khalid bin al Walid diutus ke Yaman sebelum haji wada'

Hadis Imam Bukhari No. 4005 : Ali bin Abu Thalib dan dan Khalid bin al Walid diutus ke Yaman sebelum haji wada'

Ali bin Abu Thalib dan dan Khalid bin al Walid diutus ke Yaman sebelum haji wada'

Hadis Imam Bukhari No. 4006 : Ali bin Abu Thalib dan dan Khalid bin al Walid diutus ke Yaman sebelum haji wada'

Ali bin Abu Thalib dan dan Khalid bin al Walid diutus ke Yaman sebelum haji wada'