Hukum Lelaki Melihat Wajah dan Telapak Tangan Wanita Bukan Muhrim

Seorang pria boleh melihat muka dan telapak tangan wanita yang bukan mahramnya untuk mengajarkan agama dengan memenuhi empat syarat yang telah disetujui oleh Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli