Hadis Imam Muslim No. 191 : Para malaikat menjawab was-was dalam iman, dan perkataan orang yang telah mengalaminya

Para malaikat menjawab was-was dalam iman, dan perkataan orang yang telah mengalaminya