Kesunahan Membasuh Tangan dan Sela-sela Jari

Ngaji Al-Muqtathafat malam ini sampai pada hadis tentang membasuh kedua tangan. Saya nilai hadis ini sangat tepat untuk kita amalkan, mengingat di antara cara kita terhindar dari penularan virus adalah dengan cuci tangan.

Hikmah Membasuh Anggota Wudhu

Dalam syariat Islam mewajibkan bersuci terlebih dahulu sebelum melaksanakan shalat wajib maupun sunnah dengan cara berwudhu atau tayamum jika tidak ada air.

Hadis Imam Bukhari No. 265 : Siapa yang berwudlu' dalam keadaan junub lalu mandi dengan membasuh seluruh badannya tidak perlu mengulang mandi

Siapa yang berwudlu' dalam keadaan junub lalu mandi dengan membasuh seluruh badannya tidak perlu mengulang mandi

Hadis Imam Muslim No. 429 : Wajibnya membasuh air kecing dan selainnya dari perkara najis jika mengotori masjid

Wajibnya membasuh air kecing dan selainnya dari perkara najis jika mengotori masjid

Hadis Imam Muslim No. 445 : Bolehnya wanita haid membasuh kepala suaminya, menyisir dan menggunakan sisa bekas airnya

Bolehnya wanita haid membasuh kepala suaminya, menyisir dan menggunakan sisa bekas airnya

Menampilkan 1 - 10 dari 19