Asbabun Nuzul Surat Al-Baqarah Ayat 108 - Imam as Suyuthi : Orang Kafir Meminta Nabi Muhammad Untuk Menampakkan Mukjizat Seperti Nabi Terdahulu

 1. “Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israil meminta kepada Musa pada zaman dahulu! Dan barangsiapa yang menukar iman dengan kekafiran, maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus. ”
  Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Sa’id atau Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata, “Rafi’ bin Huraimalah dan Wahab bin Zaid berkata kepada Rasulullah, “Wahai Muhammad! Datangkanlah kepada kami kitab yang engkau turunkan kepada kami dari langit yang dapat kami baca, atau pancarkanlah untuk kami sungai-sungai, maka kami akan mengikutimu dan mempercayaimu, maka turunlah ayat dalam perkara ini, “apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israil meminta kepada Musa...

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN