Asbabun Nuzul Surat Al-Anfal Ayat 9 - Imam as Suyuthi : Allah Membantu Kaum Muslimin Ketika Perang Badar Sekalipun Dengan Jumlah Yang Kalah

 1. “(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu: “Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu malaikat yang datang berturut'turut. ”
  Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwasanya Umar bin Al-Khaththab berkata, “Nabi memandang kepada kaum musyrikin yang berjumlah seribu orang, sementara pasukan beliau hanya berjumlah 300 sekian belas orang. Maka beliau menghadap kiblat, lalu mengangkat tangannya seraya memohon kepada Tuhannya, “Ya Allah, wujudkanlah apa yang Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika Engkau binasakan rombongan kami ini Engkau tidak lagi disembah di muka bumi.” Beliau terus memohon kepada Tuhan seraya mengangkat...

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN