Asbabun Nuzul Surat Al-Hajj Ayat 25 - Imam as Suyuthi : Siksa Kepada Orang-Orang Yang Berusaha Menghalangi Orang Lain Melakukan Kebaikan

 1. “Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah Kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara lalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih."
  Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Nabi & mengutus Abdullah bin Unais bersama dua orang laki-laki, salah satu dari kaum Muhajiran dan satunya lagi dari kaum Anshar. Mereka kemudian saling membanggakan nasab. Abdullah bin Unais marah sehingga membunuh orang Anshar. Setelah itu ia murtad dari Islam dan kabur menuju Makkah. Maka turunlah ayat berkenaan dengannya, “Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara lalim." (1)

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN