Asbabun Nuzul Surat Quraisy Ayat 1 - Imam as Suyuthi : Keutamaan Orang Quraish

 1. “Karena kebiasaan orang-orang Quraisy.”
  Al-Hakim dan lainnya meriwayatkan dari Ummu Hani' binti Abu Thalib, ia mengatakan; Rasulullah bersabda, “Allah memberi keutamaan orang Quraisy dengan tujuh perkara yaitu aku merupakan bagian mereka, kenabiaan ada pada mereka, penjagaan Ka’bah ada pada mereka, yang berhak memberi minum di Masjidil Haram adalah mereka, Allah menolong mereka untuk mengalahkan pasukan gajah, mereka hanya menyembah kepada Allah selama tujuh tahun dan tidak menyembah kepada selain-Nya, dan Allah menurunkan surat...

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN