Keluarga Rasulullah SAW diharamkan Menerima Sedekah

 1. Hadis:

  كِخْ كِخْ إِرْمِ بِهَا أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ

  Artinya:
  "Ih, ih, lemparkan Dia , tiadakah kau ingat bahwa kita tidak boleh makan sedekah?."

  Asbabul Wurud:
  Sebagaimana tercantum dalam Shahih Bukhari Dari Abu Hurairah, ia berkata: "Hassan bin Ali telah mengambil sebuah kurma Dari sedekah orang lain dan memasukkan kedalam mulutnya; maka bersabdalah Nabi SAW: "Ih, ih…. dan seterusnya.”

  Periwayat:
  Bukhari dan Muslim Dari Abu Hurairah.


  "Kakh, kakh atau kikh, kikh kata larangan untuk melarang anak-anak sewaktu mereka mengambil sesuatu yang kotor atau jijik. Sedekah seolah-olah kotor bagi keluarga Nabi sehingga mereka diharamkan menerimanya?