Orang-Orang Zuhud

 1. Hadis:

  مَا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ قَوْمٌ يَعْرِفُوْنَ اللهَ غَيْرَكُمْ فَأَيْنَ الزَّاهِدُوْنَ فِي الدُّنْيَا الرَّاغِبُوْنَ فِي الآخِرَةِ

  Artinya:
  "tidak ada di atas permukaan bumi kaum yang mengenal Allah selain kamu. Maka di mana ada orang-orang yang menjauhi kehidupan dunia (zahid), mereka itulah orang-orang mencintai (raghib) kehidupan akhirat."

  Asbabul Wurud:
  Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata "Telah datang kepada kami Rasulullah SAW pada hari Badar Dari Qubbah Hamra, Beliau bersabda: "tidak ada di atas permukaan bumi… dan seterusnya."

  Periwayat:
  Ibnu Asakir Dari Ibnu Mas'ud


  Isyarat tentang keutamaan peserta perang Badar, mereka yang paling berhak memperoleh kesaksian (syahadah) Rasulullah SAW.