Neraka Wail

 1. Hadis:

  وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ

  Artinya:
  "Neraka Wall (kecelakaan) bagi seseorang yang tidak membasuh tumitnya (Ketika berwuduk) yaitu bagian Dari api neraka."

  Asbabul Wurud:
  Sebagaimana tercantum dalam Shahih Bukhari Dari Abdullah ibnu Amru: Nabi SAW tertinggal Dari kami dalam suatu perjalanan. Beliau mendapatkan kami sedang berwuduk padahal kami diburu waktu (waktu Ashar akan berakhir). Maka kami berwuduk dengan mengusap kaki kami. Maka Beliau berteriak dengan suara tinggi: "Neraka wail bagi yang tidak membasuh tumit yaitu bagian Dari api neraka. Beliau ulang dua atau tiga kali. Ahmad meriwayatkan Dari Jabir: "Rasulullah SAW melihat orang- orang berwuduk dengan tidak membasuh tumitnya dengan air. Maka Beliau bersabda: "Neraka wail ? dan seterusnya."

  Periwayat:
  Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Turmudzi dan Ibnu Majah Dari Abu Hurairah R.A Muslim meriwayatkannya Dari Aisyah. Suyuthy berkata Hadis tersebut mutawatir.


  Hadis ini berarti: Rugi dan celaka orang-orang yang tidak menyempurnakan wuduk Ketika membasuh kaki, tidak membasuh tumit. Hadis ini mewajibkan membasuh kedua kaki dalam berwuduk.