Perbuatan Syirik itu Sangat Halus

 1. Hadis:

  يَا أَبَا بَكْرٍ الشِّرْكُ فِيْكُمْ أَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ

  Artinya:
  "Hai Abu Bakar, syirik pada dirimu lebih halus Daripada perjalanan semut."

  Asbabul Wurud:
  Ma'qul berkata: "Abu Bakar As-Shiddiq berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW menyebut tentang masalah syirik. Maka Beliau bersabda: Syirik itu lebih halus Dari perjalanan semut. Maka Abu Bakar bertanya: "Wahai Rasulullah SAW, bukankah syirik itu bahwa seseorang menjadikan Tuhan selain Allah ?."Beliau bersabda: Ibumu kehilangan engkau (kasihan engkau) hai Abu Bakar, syirik pada dirimu lebih halus Daripada perjalanan semut. Pada ujung Hadis Rasulullah SAW bersabda: "dan akan aku tunjukkan padamu sesuatu yang apabila engkau melakukannya (mengamalkannya) hilanglah, syirik kecil maupun besar. Ucapkanlah do'a, yang artinya: "Wahai Allah aku berlindung kepadamu Dari mempersekutukan-Mu padahal aku mengetahuinya, dan aku mohon ampun kepada-Mu mengenai sesuatu yang tidak aku ketahui."

  Periwayat:
  Ibnu Rahawaih dan Abu Ya'la Dari Ma'qal ibnu Yassar Dari Abu Bakar R.A sanad Hadis ini dhaif.


  Rasulullah SAW menjelaskan bahwa syirik berjalan dalam aliran darah dan urat manusia. Riba, syahwat, sun'ah (beramal karena ingin didengar orang) adalah hal-hal yang mendorong perbuatan syirik tersembunyi yang menghapuskan pahala amal. Si pelakunya memakai baju tipuan dan maksiat. Rasulullah SAW bersabda menurut riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang bagus: "Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takuti teijadi atas dirimu adalah syirik yang lebih kecil. Mereka bertanya: "Apakah syirik yang lebih kecil wahai Rasulullah SAW ?."Beliau menjawab: "Riya"(beramal karena ingin dilihat orang lain). Allah 'Azza wa Jalla berfirman: "Apabila manusia telah diberi pahala sesuai dengan amal mereka, Dia bersabda: "Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian beramal karena ingin mereka lihat di dunia. Maka perhatikanlah, apakah di sisi mereka terseDia balasan ?"