Asbabun Nuzul Surat Al Baqarah Ayat 195

Melalui ayat ini Allah menegur sebagian umat Islam yang tidak ikut berjihad dan mulai tampak enggan berinfak untuk biaya jihad. Mereka merasa Islam sudah cukup kuat dan banyak pengikutnya. Mereka ingin tinggal di rumah untuk mengurus keluarga dan harta mereka.

 1. عَنْ أَسْلَمَ أَبِي عِمْرَانَ التُّجِيبِيِّ: كُنَّا بِمَدِينَةِ الرُّومِ فَأَخْرَجُوا إِلَيْنَا صَفًّا عَظِيمًا مِنَ الرُّومِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِثْلُهُمْ أَوْ أَكْثَرُ وَعَلَى أَهْلِ مِصْرَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ وَعَلَى الْجَمَاعَةِ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى صَفِّ الرُّومِ حَتَّى دَخَلَ فِيهِمْ فَصَاحَ النَّاسُ وَقَالُوا سُبْحَانَ اللَّهِ يُلْقِي بِيَدَيْهِ إِلَى التَّهْلُكَةِ فَقَامَ أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَتَأَوَّلُونَ هَذِهِ الآيَةَ هَذَا التَّأْوِيلَ وَإِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ لَمَّا أَعَزَّ اللَّهُ الإِسْلاَمَ وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ سِرًّا دُونَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَمْوَالَنَا قَدْ ضَاعَتْ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعَزَّ الإِسْلاَمَ وَكَثُرَ نَاصِرُوهُ فَلَوْ أَقَمْنَا فِي أَمْوَالِنَا فَأَصْلَحْنَا مَا ضَاعَ مِنْهَا ‏.‏ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم يَرُدُّ عَلَيْنَا مَا قُلْنَا‏:‏ ‏(‏وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ‏)‏ فَكَانَتِ التَّهْلُكَةُ الإِقَامَةَ عَلَى الأَمْوَالِ وَإِصْلاَحَهَا وَتَرَكْنَا الْغَزْوَ فَمَا زَالَ أَبُو أَيُّوبَ شَاخِصًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى دُفِنَ بِأَرْضِ الرُّومِ. (1)
  Aslam Abu>‘Imra>n at-Tuji>biy bercerita, “Suatu hari kami berada di kota Romawi (Konstantinopel). Ketika kaum Romawi mengerahkan pasukan dalam jumlah banyak, kaum muslim pun mengerahkan pasukan yang setara, bahkan jauh lebih banyak. Pasukan muslim dari Mesir dikomandoi ‘Uqbah bin ‘a>mir, dan pasukan yang lain dipimpin Fad}a>lah bin ‘Ubaid. Tiba-tiba saja seorang prajurit muslim berlari menerobos barisan pasukan Romawi. Pasukan muslim yang lain berteriak, ‘Subh}a>nalla>h, ia sengaja menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan.’ Mendengar hal itu, Abu> Ayyu>b al-Ans}a>riy segera berdiri dan berkata, ‘Wahai manusia, kalian menafsirkan ayat ini sedemikian rupa, padahal Allah menurunkannya untuk kami, kaum Ansar, ketika Allah memuliakan Islam dan para pembelanya semakin banyak. Beberapa orang dari kami berbincang secara diamdiam di belakang Rasulullah s}allalla>hu ‘alaihi wasallam, ‘Harta kita telah habis, dan sungguh Allah telah memuliakan Islam dan memperbanyak penolongnya. Ada baiknya bila saat ini kita menyibukkan diri untuk mengurus harta kita dan berusaha mengembalikan apa yang telah lenyap. Allah lalu menurunkan ayat ini sebagai teguran atas ucapan kami, wa anfiqu> fi> sabi>lilla>hi wa la> tulqu> bi aidi>kum ilat-tahlukah. Kata at-tahlukah berarti sibuk mengurus dan mengelola harta, dan meninggalkan jihad. Begitu ayat ini turun, Abu> Ayyu>b (al-Ans}a>riy) begitu bersemangat dalam berjihad di jalan Allah hingga ia mati syahid dan dimakamkan di wilayah Romawi.”

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


  (1) Sahih; diriwayatkan oleh at-Tirmiz\iy. Ia menilai hadis ini h}asan s}ah}i>h} gari>b. Hadis yang sama diriwayatkan juga oleh al-H{a>kim dengan sanad yang semua perawinya dikatakan sesuai dengan syarat perawi S{ah}i>h}}ain. Hadis ini, dengan redaksi (matan) yang sedikit berlainan, juga diriwayatkan oleh Abu> Da>wud. Semua riwayat ini berpangkal pada Aslam Abu> ‘Imra>n, seorang perawi yang s\iqah sebagaimana disebutkan oleh Ibnu H{ajar. Lihat: at-Tirmiz\iy, Sunan at-Tirmiz\iy, dalam Kita>b Tafsi>r al-Qur’a>n, Ba>b wa min Su>rah al-Baqarah, hlm. 665, hadis nomor 2972; al-H{a>kim an-Naisa>bu>riy, al-Mustadrak ‘Ala> as}-S{ah}i>h}ai>n, (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet. 2, 2002), dalam Kita>b at-Tafsi>r, Ba>b Min Su>rah al-Baqarah, juz 2, hlm. 302, hadis nomor 3088; Abu> Da>wud as-Sajista>niy, Sunan Abi> Da>wu>d, (Riyad: Bait al-Afka>r ad-Dauliyah, t.th), dalam Kita>b al-Jiha>d, Ba>b fi> Qaulih Ta‘a>la> wa la> Tulqu>, hlm. 285, hadis nomor 2512. Lihat pula: Ibnu H{ajar, Tahz\i>b at-Tahz\i>b, (Beirut: Mu’assasah ar-Risa>lah, t.th.), juz 1, hlm. 135.