Asbabun Nuzul Surat Maryam Ayat 64

Nabi bertanya kepada Malaikat Jibril mengapa lama sekali ia tidak mendatangi beliau. Ayat ini lantas turun untuk menjawab pertanyaa

 1. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِجِبْرِيلَ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا؟ فَنَزَلَتْ (‏وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّك َ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا). (1)
  Ibnu Abbas rad}iyalla>hu 'anhuma> berkata, “Rasulullah s}allalla>hu ‘alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, ‘Apa yang membuat dirimu tidak mengunjungiku lebih sering daripada yang sudah-sudah?’ Turunlah setelah itu ayat, wa ma> natanazzalu illa> bi’amri rabbika lahu> ma> baina aidi>na> wama> khalfana>.”

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


  (1) Diriwayatkan oleh al-Bukha>riy, S{ah}i>h}} al-Bukha>riy, dalam Kita>b at-Tafsi>r, Ba>b wa ma> Natanazzalu Illa> bi Amri Rabbik, hlm. 1179, hadis nomor 4731.