Asbabun Nuzul Surat Az-Zumar Ayat 53

Beberapa orang musyrik yang bergelimang dosa menghadap Nabi untuk menyatakan masuk Islam. Namun sebelum itu mereka ingin menanyakan kafarat atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan selama ini. Turunlah ayat di atas untuk menjawab pertanyaan tersebut.

 1. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما أَنَّ نَاسًا، مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا وَزَنَوْا وَأَكْثَرُوا، فَأَتَوْا مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا: إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ لَحَسَنٌ لَوْ تُخْبِرُنَا أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً‏.‏ فَنَزَلَ ‏(‏وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ)‏ وَنَزَلَتْ (‏قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ‏). (1)
  Ibnu Abba>s rad}iyalla>hu 'anhuma> bercerita bahwa ada sekelompok kaum musyrik yang selama ini banyak melakukan pembunuhan dan perzinaan. Mereka kemudian menghadap Nabi Muhammad s}allalla>hu ‘alaihi wasallam (untuk menyatakan masuk Islam, namun di hati kecil mereka tersisa kekhawatiran atas dosa-dosa yang telah mereka perbuat). Mereka berkata, “Kami mengakui apa yang kaukatakan dan dakwahkan adalah hal yang baik. Andai saja engkau dapat memberitahu kami kafarat (penghapus) atas dosa-dosa yang telah kami lakukan, (kami tidak akan ragu lagi untuk menyatakan masuk Islam).” Berkaitan dengan kejadian ini turunlah firman Allah, wallaz\i>na la> yad‘u>na ma‘alla>hi ila>han a>khara wala> yaqtulu>nan-nafsal-lati> h}arramalla>hu illa> bil-h}aqqi wala> yaznu>n, dan firman Allah, qul ya> ‘iba>diyal-laz\i>na asrafu> ‘ala> anfusihim la> taqnatu> min rah}matilla>h.

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


  (1) Diriwayatkan oleh al-Bukhariy dan Muslim. Lihat: al-Bukhariy, S{ah}i>h}} al-Bukha>riy, dalam Kita>b at-Tafsi>r, Ba>b Qul Ya> ‘Iba>di> allaz\i>na Asrafu> ‘ala> Anfusihim, hlm. 1211, hadis nomor 4810; Muslim, S{ah}i>h}} Muslim, dalam Kita>b al-In, Ba>b Kaun al-Isla>m Yahdim ma> Qablah, hlm. 113, hadis nomor 122.