Asbabun Nuzul Surat Al-Jasiyah Ayat 23

Ayat ini turun bekenaan dengan kebodohan kaum jahiliah yang menyembah berhala. Bila berhala itu telah usang, mereka segera menggantinya dengan berhala yang baru dan menjadikannya sembahan. Demikian seterusnya.

 1. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ مِنَ العَرَبِ يَعْبُدُ الحَجَرَ، فَإِذَا وَجَدَ أَحْسَنَ مِنْهُ أَخَذَهَ وَأَلْقَى الآخَرَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل: (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ). (1)
  Ibnu ‘Abba>s berkata, “Dulu ada seorang pria Arab yang menyembah berhala dari batu. Begitu menemukan berhala yang lebih indah, ia begitu saja menjadikannya sembahan dan membuang berhala yang lama. Allah lalu menurunkan firman-Nya, afara’aita manittakhaz\a ila>hahu hawa>h.”

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


  (1) Sahih; diriwayatkan oleh an-Nasa>’iy dan al-H{a>kim. al-H{a>kim mengatakan sanad hadis ini sahih, dan az\-Z|ahabiy menyetujui penilaian ini. Lihat: an-Nasa>’iy, as-Sunan al-Kubra>, dalam Kita>b at-Tafsi>r, Ba>b Tafsi>r Su>rah al-Ja>s\iyah, juz 10, hlm. 254, hadis nomor 11421; al-H{a>kim, al-Mustadrak, dalam Kita>b at-Tafsi>r, Ba>b Tafsi>r Su>rah H{a> Mi>m al-Ja>s\iyah, juz 2, hlm. 491, hadis nomor 3689.