Asbabun Nuzul Surat Hud Ayat 114 - Imam as Suyuthi : Dengan Mendirikan Salat, Keburukan Yang Telah Dikerjakan Akan Dihapuskan Oleh Allah

 1. “Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.”
  Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas’ud bahwasanya seorang laki-laki terlanjur mencium seorang wanita, kemudian lelaki tersebut mendatangi Nabi dan memberitahu beliau tentang hal tersebut. Maka Allah menurunkan firman-Nya, “Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.”...

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN