Asbabun Nuzul Surat Al-Hajj Ayat 37 - Imam as Suyuthi : Kebiasaan Orang Jahiliyah Yang Membalur Ka'Bah Dengan Darah Dan Daging.

 1. “Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi Ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.”
  Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia berkata, “Bahwa dahulu orang-orang Jahiliyah membalur Baitullah dengan daging dan darah unta. Kemudian para sahabat Nabi Muhammad berkata, “Kami lebih berhak untuk membalur.” Maka Allah menurunkan ayat, “Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.” (1)

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


  1. Ibnu Katsir (3/317) meriwayatkannya dan di dalamnya disebutkan; Mereka menyiram Baitullah dengan daging-daging unta. Menurut Al-Qurthubi (6/4596) mereka melumuri Baitullah dengan darah-darah unta.