Asbabun Nuzul Surat Al-Ankabut Ayat 10 - Imam as Suyuthi : Mereka Yang Mengaku Beriman Tapi Tidak Menginginkan Keburukan

 1. “Dan di antara manusia ada orang yang berkata, “Kami beriman kepada Allah”, maka apabila ia disakiti (karena ia beriman) kepada Allah, ia menganggap fitnah manusia itu sebagai adzab Allah. Dan sungguh jika datang pertolongan dari Tuhanmu, merekapasti akan berkata, “Sesungguhnya kami adalah besertamu.” Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam dada semua manusia!"
  Telah diterangkan sebelumnya sebab turunnya ayat ini dalam surat An-Nisa'. (1)

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


  1. Surat An-Nisa': 97, dan Ibnu Jarir (20/87).