Asbabun Nuzul Surat Al-Ankabut Ayat 60 - Imam as Suyuthi : Sekelompok Orang Yang Bersama Nabi Yang Singgah Di Kebun Kurma, Dan Memandang Ke Langit

 1. “Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, “Siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan?” Tentu mereka akan menjawab, “Allah”, maka betapakah mereka (dapat) dipalingkan (dari jalan yang benar). ”
  Abd bin Humaid, Ibnu Abi Hatim, Al-Baihaqi, dan Ibnu Asakir dengan sanad dha’if meriwayatkan dari Ibnu Umar. Ia mengatakan; Aku pergi bersama Rasulullah sehingga beliau masuk ke salah satu kebun di kota Madinah. Beliau lalu memunguti kurma dan memakannya. Beliau kemudian berkata kepadaku, “Wahai Ibnu Umar, ada apa denganmu, kenapa engkau tidak makan?” Aku berkata, “Saya tidak berselera.” Beliau bersabda, “Akan tetapi saya berselera. Ini adalah pagi hari keempat semenjak aku tidak menemukan...

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN