Asbabun Nuzul Surat As-Sajdah Ayat 18 - Imam as Suyuthi : Orang Fasik Yang Mengatakan Kepada Ali Bahwa Mereka Lebih Kuat, Lebih Lancar Lisannya, Dan Pasukannya Lebih Unggul

 1. “Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir) ’ Mereka tidak sama."
  Al-Wahidi dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari jalur Sa’id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan; Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu’aith mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, “Aku lebih kuat tenaganya daripada engkau, lebih lancar lisannya daripada engkau, dan lebih berguna pasukannya daripada engkau.” Ali lalu berkata kepadanya, “Diamlah. Sesungguhnya engkau tidak lain adalah orang fasik.” Maka turunlah ayat, “Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)’ Mereka tidak sama."...

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN