Asbabun Nuzul Surat Fatir Ayat 42 - Imam as Suyuthi : Orang-Orang Quraish Yang Pernah Menginginkan Seorang Nabi Yang Lahir Dari Golongannya

 1. “Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sekuat-kuat sumpah; Sesungguhnya jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, niscaya mereka akan lebih mendapat petunjuk dari salah satu umat-umat (yang lain). Tatkala datang kepada mereka pemberi peringatan, Maka kedatangannya itu tidak menambah kepada mereka, kecuali jauhnya mereka dari (kebenaran).”
  Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abi Hilal, bahwasanya telah sampai kepadanya, sesungguhnya kaum Quraisy pernah berkata, “Sekiranya Allah mengutus Nabi dari golongan kami, niscaya tidak ada satu pun umat yang lebih taat kepada penciptanya, lebih setia kepada Nabinya, dan lebih berpegang teguh kepada kitabnya, kecuali kami.” Berkenaan dengan peristiwa tersebut, turunlah ayat, “Sesungguhnya mereka benar-benar akan berkata: ”Kalau sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari...

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN