Asbabun Nuzul Surat Az-Zumar Ayat 17 - Imam as Suyuthi : Akan Bahagia Orang-Orang Yang Tidak Menyembah Berhala Namun Menyembah Allah

 1. “Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku."
  Juwaibir meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah, ia mengatakan; Tatkala turun ayat, “Di sana ada tujuh pintu.” Maka salah seorang laki-laki dari Anshar mendatangi Rasulullah seraya berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki tujuh budak dan sungguh aku telah memerdekakan bagi setiap pintu satu budak.” Maka turunlah ayat, “Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita...

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN