Asbabun Nuzul Surat Ad-Dukhan Ayat 43 - Imam as Suyuthi : Pohon Zaqqum Menyimpan Banyak Dosa

 1. “Sesungguhnya pohon zaqqum itu.”
  Sa’id bin Manshur meriwayatkan dari Abu Malik. Ia mengatakan; Sesungguhnya Abu Jahal membawa kurma dan keju, kemudian ia berkata, “Buatlah zaqqum oleh kalian. Inilah zaqqum yang dijanjikan oleh Muhammad kepada kalian.” Maka turunlah ayat, “Sesungguhnya pohon zaqqum itu, makanan orang yang banyak berdosa.” (Ad-Dukhan: 43-44)

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


  1. Nothing footnote