Asbabun Nuzul Surat Muhammad Ayat 16 - Imam as Suyuthi : Orang Yang Hadir Majelis Nabi, Namun Setelah Ia Keluar Mereka Mengoloknya

 1. “Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu sehingga apabila mereka keluar dari sisimu mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan (sahabat-sahabat Nabi), “Apakah yang dikatakannya tadi?” Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka.”
  Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Ibnu Juraij, ia mengatakan; Dahulu orang-orang Mukmin dan orang-orang Munafik berkumpul di sisi Rasulullah
  Orang-orang Mukmin mendengarkan dengan seksama dan membantu beliau. Sedangkan orang-orang Munafik mendengarkan tetapi tidak membantu beliau. Tatkala orang-orang Munafik keluar, mereka akan bertanya kepada orang-orang Mukmin, “Apa yang barusan dikatakan oleh beliau?” Maka turunlah ayat, “Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu.’’ (1)

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


  1. Ibnu Katsir (5/242) tidak menyebutkan orang-orang Mukmin dalam periwatannya. Sedangkan Al- Qurthubi (9/6289) mengatakan; Mereka adalah orang-orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, Rifa’ah bin At-Tabut, Zaid bin Ash-Shalit, Al-Harits bin Amru dan Malik bin Dakhsyam. Dahulu mereka menghadiri khutbah di Hari Jumat, tatkala disebutkan tentang orang-orang munafik, maka mereka berpaling, dan ketika keluar mereka akan bertanya apa yang disampaikan.