Asbabun Nuzul Surat Al-Fath Ayat 18 - Imam as Suyuthi : Allah Akan Memberikan Kemengan Kepada Mereka Yang Telah Setia Kepada Nabinya

 1. “Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dengan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya)
  Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Salamah Al-Akwa’, ia mengatakan; Ketika kami sedang berbicara tiba-tiba berserulah penyeru Rasulullah, “Wahai sekalian manusia ... Baiat ... Baiat ... telah turun Ruh Al- Qudus...” Kami lalu berjalan menghampiri Rasulullah & yang saat itu sedang di bawah pohon Samurah. Kami lalu berbaiat kepada beliau. Maka Allah menurunkan ayat, “Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang- orang Mukmin.” (1)

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN