Asbabun Nuzul Surat Al-Fath Ayat 27 - Imam as Suyuthi : Allah Berjanji Kepada Rasulnya Bahwa Suatu Saat Ia Akan Dapat Memasuki Masjidil Haram

 1. “Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya (yaitu) bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedang kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.”
  Al-Firyabi, Abd bin Humaid, dan Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Ad-Dala'il dari Mujahid, ia mengatakan; Nabi ketika di Hudaibiyah bermimpi beliau bersama para sahabatnya masuk ke Makkah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya. Tatkala beliau menyembelih hewan sembelihan di Hudaibiyah barulah beliau dan para sahabatnya masuk ke kota Makkah. Lalu aku bertanya, “Di manakah mimpimu wahai Rasulullah?” Maka turunlah ayat, “Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada...

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN