Asbabun Nuzul Surat Al-Mujadalah Ayat 1 - Imam as Suyuthi : Khaulah Yang Melaporkan Suaminya Kepada Rasulullah Yang Menzhiharnya

 1. “Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. ”
  Al-Hakim meriwayatkan dan menshahihkannya dari Aisyah, ia mengatakan; Mahaluhur Dzat yang pendengaran-Nya mencakup segala sesuatu. Sesungguhnya aku mendengar perkataan Khaulah binti Tsa’labah yang perkataan itu tidak diketahui oleh sebagian orang. Khaulah melaporkan suaminya kepada Rasulullah. ia berkata, “Wahai Rasulullah, ia telah memakan masa mudaku dan perutku sudah berlipat-lipat sehingga ketika usiaku sudah lanjut dan tidak bisa lagi memiliki keturunan, maka ia bersumpah zhihar...

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN