Asbabun Nuzul Surat Al-Mujadalah Ayat 8 - Imam as Suyuthi : Dilarang Berbisik-Bisik Ketika Berbicara

 1. “Apakah tiada kamu perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia, kemudian mereka kembali (mengerjakan) larangan itu dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk berbuat dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepadamu, mereka mengucapkan salam kepadamu dengan memberi salam yang bukan sebagai yang ditentukan Allah untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, “Mengapa Allah tiada menyiksa kita disebabkan apa yang kita katakan itu?” Cukuplah bagi mereka neraka Jahanam yang akan mereka masuki. Dan neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali.”
  Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan, dia mengatakan; Dahulu ada perjanjian antara Nabi. Ketika para sahabat bertemu dengan orang-orang Yahudi, maka mereka kemudian duduk- duduk untuk berbisik-bisik di antara mereka sehingga orang mukmin menyangka bahwa mereka berbisik-bisik untuk membunuh Nabi atau untuk melakukan sesuatu yang tidak disenangi oleh Nabi. Nabi kemudian melarang berbisik-bisik tetapi mereka tidak menyudahinya. Maka Allah menurunkan ayat, “Apakah tiada kamu...

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN