Asbabun Nuzul Surat Al-Mujadalah Ayat 22 - Imam as Suyuthi : Ketika Di Akhirat Yang Dilihat Adalah Amal Masing-Masing

 1. “Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak- anak atau saudara-saudara atau pun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukkan-Nya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap (limpahan rahmat) Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. ”
  Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Syaudzab, ia mengatakan; Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ketika ayahnya terbunuh pada saat Perang Badar, “Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya... ”
  Ath-Thabarani dan Al-Hakim meriwayatkan dalam Al-Mustadrak dengan lafazh; Ayah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah menyerang Abu Ubaidah pada saat perang Badar, sedangkan...

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN