Asbabun Nuzul Surat Abasa Ayat 1-2 - Imam as Suyuthi : Rasulullah Yang Berpaling Dari Ibnu Ummi Maktum

 1. “Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. ”
  At-Tirmidzi dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah, ia mengatakan; Diturunkan ayat, “Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling,” berkenaan dengan Ibnu Ummi Maktum yang buta. Ia mendatangi Rasulullah dan berkata, “Wahai Rasulullah, berilah petunjuk kepadaku.” Sementara itu, di sisi Rasulullah ada para pembesar orang-orang musyrik sehingga Rasulullah berpaling dari Ibnu Ummi Maktum dan menghadap ke arah yang lain. Kemudian Ibnu Ummi Maktum berkata, “Apakah perkataanku itu membuatmu masam?”...

  Sumber artikel:
  Buku Asbabul Nuzul: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an
  Buku disusun oleh Muchlis M. Hanafi (ed.)
  Buku diterbitkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2017


UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN