Jenazah & Makam

 

Tata Cara Sholat Jenazah

Menshalati adalah salah satu kewajiban kifayah selain memandikan jenazah, mengafani, dan terakhir menguburnya. Secara teknis taa cara shalat jenazah berbeda dari tata cara shalat pada umumnya, lantaran tak menggunakan gerakan ruku’, i’tidal, dan sujud.

Ustadz Ma'ruf Khozin : Pahala Qur'an Untuk Mayit Menurut Imam Syafi'i dan Madzhab Syafi'i

Masalah kirim pahala bacaan Al-Qur'an untuk orang yang sudah wafat terus menjadi alat bagi kelompok tertentu untuk menyerang Madzhab Syafi'i. Sebab mereka menemukan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang menyatakan tidak sampai, sementara dari pengikut madzhab Syafi'i ada yang mengatakan tidak sampai dan ada yang mengatakan sampai, tetap bersumber dari pendapat Imam Asy-Syafi'i. Mana buktinya?

Ustadz Ma'ruf Khozin : Pahala Ikut Menyalatkan Jenazah

Di masjid Nabawi ini, juga di Masjidil Haram, setiap selesai shalat 5 waktu hampir pasti ada shalat jenazah. Apa keutamaan bagi kita yang selalu ikut? Manfaat dan pahalanya adalah kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, seperti dalam hadis sahih berikut:

Fiqh Kuburan #7: Hukum Menginjak Kuburan

Fiqh Kuburan #7: Hukum Menginjak Kuburan

Fiqh Kuburan #6: Menginjak Kuburan, Bolehkah?

Fiqh Kuburan #7:Menginjak Kuburan ,Bolehkah?

Fiqh Kuburan #5: Hukum Menancapkan Pohon di Kuburan, Bolehkah?

Fiqh Kuburan #6: Hukum Menancapkan Pohon di Kuburan, Bolehkah?

Fiqh Kuburan #4: Azan di Kuburan Lebih Baik Diikuti Kebiasaan Masyarakat Setempat

Fiqh Kuburan #4: Azan di Kuburan Lebih Baik Diikuti Kebiasaan Masyarakat Setempat

Membangun Bangunan di Atas Tanah Kuburan yang Diwakafkan Oleh Wali

Bagaimana hukumnya membangun sebuah bangunan di atas tanah kuburan yang diwakafkan oleh seorang wali pada zaman dahulu, dan luas tanah tersebut dapat diketahui dalam buku register pemerintah ?.

Wasiat Mengenai Organ Tubuh Mayit

Sahkah wasiat mengenai organ tubuh mayit untuk diberikan dan dicangkokkan kepada orang yang memerlukan mengingat di antara sahnya wasiat adalah wujud mutlaq al-milk ?.

Memindahkan Kuburan ke Tempat Lain

Bolehkah memindahkan kuburan ke tempat lain, dan mendobelkan kuburan di dalam satu tempat ?.