Jenazah & Makam

 

Talqin DIterjemah

Kemarin siang turut serta mengantar jenazah salah satu sesepuh dosen ITS ke makam Keputih. Kebetulan saya diminta untuk membaca Talqin. Talqin saya terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Tentang khilafiyah T

Dua Hukum tentang Mengkafani Batu Nisan

LADUNI.ID, Mengkafani nisannya anak anak, perempuan dan orang orang gila hukumnya BOLEH walaupun dengan kain sutra.

Manfaat Adanya Pertanyaan Kubur

LADUNI.ID, Hikmah adanya pertanyaan kubur adalah Allah menampakkan apa yang selama di dunia disembunyikan oleh si hamba, baik keimanan, kekufuran, ketaatan maupun kemakshiyatan.

Malaikat yang Pertama Kali Mendatangi Mayit

LADUNI.ID, Tidak ada seeorangpun yang bertanya kepadaku tentang hal itu kecuali engkau yang pertama adalah seruan malaikat yang bernama RUMAN, yang mengawasi segenap kuburan,

Hukum tentang Menabur Bunga di Makam Ahli Kubur

LADUNI.ID, Kemudian  Beliau mengambil pelepah basah. Beliau belah menjadi dua, lalu Beliau  tancapkan di atas masing-masing kubur satu potong.

Penjelesan Malaikat Pencatat Amal Setelah Seseorang Meninggal

LADUNI.ID, Keduanya (malaikat pencatat amal) tidak berubah selama seorang hamba masih hidup, ketika sudah wafat maka keduanya berdiri di atas kuburnya sambil membaca tasbih,

Tiga Penjelasan tentang Mizan dan Bentuknya

LADUNI.ID, Timbangan yang dimaksud adalah dalam arti yang sesungguhnya dimana timbangan tersebut bukanlah dalam arti kiasan.

Apakah Do'a Bisa Menolak Qodho'?

LADUNI.ID, Maka itu disebut qodho' hanya sebagai majaz berdasarkan apa yang diyakini oleh orang yang meminta perlindungan.

Keutamaan Mengingat Kubur dan Hiruk Pikuknya

LADUNI.ID, Kubur adalah salah satu taman dari taman-tamannya surga atau salah satu lubang dari lubang-lubangnya neraka.

Siapakah Arwah Muqoddasah itu?

LADUNI.ID, Apakah bangsa malaikat atau jin muslim yang sholeh, atau  rijalul ghoib para wali.

Menampilkan 11 - 20 dari 98 Jenazah & Makam