Jenazah & Makam

 

Fiqh Kuburan #5: Hukum Menancapkan Pohon di Kuburan, Bolehkah?

Fiqh Kuburan #6: Hukum Menancapkan Pohon di Kuburan, Bolehkah?

Fiqh Kuburan #4: Azan di Kuburan Lebih Baik Diikuti Kebiasaan Masyarakat Setempat

Fiqh Kuburan #4: Azan di Kuburan Lebih Baik Diikuti Kebiasaan Masyarakat Setempat

Membangun Bangunan di Atas Tanah Kuburan yang Diwakafkan Oleh Wali

Bagaimana hukumnya membangun sebuah bangunan di atas tanah kuburan yang diwakafkan oleh seorang wali pada zaman dahulu, dan luas tanah tersebut dapat diketahui dalam buku register pemerintah ?.

Wasiat Mengenai Organ Tubuh Mayit

Sahkah wasiat mengenai organ tubuh mayit untuk diberikan dan dicangkokkan kepada orang yang memerlukan mengingat di antara sahnya wasiat adalah wujud mutlaq al-milk ?.

Memindahkan Kuburan ke Tempat Lain

Bolehkah memindahkan kuburan ke tempat lain, dan mendobelkan kuburan di dalam satu tempat ?.