Jenazah & Makam

 

Apakah Do'a Bisa Menolak Qodho'?

LADUNI.ID, Maka itu disebut qodho' hanya sebagai majaz berdasarkan apa yang diyakini oleh orang yang meminta perlindungan.

Keutamaan Mengingat Kubur dan Hiruk Pikuknya

LADUNI.ID, Kubur adalah salah satu taman dari taman-tamannya surga atau salah satu lubang dari lubang-lubangnya neraka.

Siapakah Arwah Muqoddasah itu?

LADUNI.ID, Apakah bangsa malaikat atau jin muslim yang sholeh, atau  rijalul ghoib para wali.

Tiga Belas Bab tentang Alam Barzakh

LADUNI.ID, Beberapa teman saya yang sholeh telah meminta saya untuk mengumpulkan  hadits tentang alam barzakh dan keadaan manusia setelah mati.

Penjelasan tentang Keadaan Orang Mati Setelah Memasuki Alam Kubur

LADUNI.ID, Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman dengan ucapan yang  teguh itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat dan Allah menyesatkan  orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang Dia kehendaki.

Pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir di Alam Kubur untuk Non Muslim

LADUNI.ID, Kemudian dia dipukul dengan palu besi dengan keras hingga dia berteriak  yang dapat didengar oleh semua yang ada di sekitarnya selain jin dan  manusia.

Seluruh Umat Muslim dan Non Muslim Menghadapi Malaikat Munkar dan Nakir di Alam Kubur

LADUNI.ID, Diterangkan mengenai orang kafir : "bahwa sanya ia akan ditanya tentang apa yang disembahnya dan tentang lelaki ini (Muhammad).

Penjelasan tentang Kata "Rabb" dan Kata "ILah"

Kalimat ini dimaksudkan untuk pihak yang selalu melakukan perbaikan terhadap sesuatu dan menyempurnakannya,

Sedikit Adzab di Alam Kubur untuk Orang Munafik

LADUNI.ID, Setiap hamba dibangkitkan seperti ketika ia mati, orang beriman dibangkitkan dengan keimanannya dan orang yang munafik dibangkitkan dengan kemunafikannya.

Datangnya Malaikat Munkar dan Nakir ke Alam Kubur Sebagai Penguji Keimanan Ahli Kubur

LADUNI.ID, Mereka berdua adalah Fattanayl Qobri / dua malaikat penguji dalam kubur. yg menggali bumi dengan taringnya dan menghamburkan tanah dengan rambutnya. suaranya seperti petir yang menggelegar,

Menampilkan 21 - 30 dari 98 Jenazah & Makam