Jenazah & Makam

 

Pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir di Alam Kubur untuk Non Muslim

LADUNI.ID, Kemudian dia dipukul dengan palu besi dengan keras hingga dia berteriak  yang dapat didengar oleh semua yang ada di sekitarnya selain jin dan  manusia.

Seluruh Umat Muslim dan Non Muslim Menghadapi Malaikat Munkar dan Nakir di Alam Kubur

LADUNI.ID, Diterangkan mengenai orang kafir : "bahwa sanya ia akan ditanya tentang apa yang disembahnya dan tentang lelaki ini (Muhammad).

Penjelasan tentang Kata "Rabb" dan Kata "ILah"

Kalimat ini dimaksudkan untuk pihak yang selalu melakukan perbaikan terhadap sesuatu dan menyempurnakannya,

Sedikit Adzab di Alam Kubur untuk Orang Munafik

LADUNI.ID, Setiap hamba dibangkitkan seperti ketika ia mati, orang beriman dibangkitkan dengan keimanannya dan orang yang munafik dibangkitkan dengan kemunafikannya.

Datangnya Malaikat Munkar dan Nakir ke Alam Kubur Sebagai Penguji Keimanan Ahli Kubur

LADUNI.ID, Mereka berdua adalah Fattanayl Qobri / dua malaikat penguji dalam kubur. yg menggali bumi dengan taringnya dan menghamburkan tanah dengan rambutnya. suaranya seperti petir yang menggelegar,

Penjelasan tentang Pemuda Sholeh yang Meninggal Dunia

LADUNI.ID, Ketika aku sedang memperbaikinya tiba-tiba ada batu bata yang jatuh ke dalam kuburan dan tiba-tiba diperlihatkan kepadaku ka'bah dan thowaf di dalam kuburnya,

Bertemunya Amal Baik dan Amal Buruk di Alam Kubur

LADUNI.ID, Dia adalah seorang hamba yang dholim, tetapi Allah telah mengampuninya. dan setelah ini dia tidak mengulanginya lagi hingga ajal mendatanginya, sedangkan ajalnya jatuh pada hari senin.

Surga dan Neraka di Alam Kubur

LADUNI.ID, Aku adalah rumah perantauan, aku adalah rumah kesendirian, aku adalah rumah tanah dan aku adalah rumah cacing-cacing tanah.

Sumpah Serapah Alam Kubur Terhadap Anak Adam

LADUNI.ID, Kubur berkata kepada mayyit ketika diletakkan di dalamnya, 'celakalah kau wahai anak cucu adam, apa yang membuatmu tertipu kepadaku, apakah engkau tidak tahu bahwa aku adalh rumah fitnah,

Seorang Hamba yang Meninggal Bertemu dengan Arwah Orang yang Beriman

LADUNI.ID, Ketika seorang hamba meningga dunia maka ruhnya bertemu dengan arwahnya orang-orang beriman,

Menampilkan 21 - 30 dari 98 Jenazah & Makam