Biografi Imam Qusyairi

 
Biografi Imam Qusyairi

Daftar Isi Profil Imam Qusyairi

 1. Kelahiran
 2. Kehidupan Al-Qusyairi
 3. Wafat
 4. Keluarga
 5. Guru-Guru
 6. Murid-Murid
 7. Pujian Para Ulama Kepada Imam Qusyairi
 8. Keilmuan al-Qusyairi
 9. Gelar Kehormatan
 10. Terampil Berkuda
 11. Karya-Karya

Kelahiran

Abdul karim bin Hawazin bin Abdul Malik bin Thohah bin Muhammad al-Qusyairi. Bermadzhab Syafi`i dalam fiqihnya dan Asy`ari dalam ilmu kalam (Aqidah) atau yang kerap disapa dengan panggilan Imam Qusyairi lahir pada bulan Rabi`ul Awwal 376 H./986 M di Ustua (Astawa), Naisabur, daerah Khurasan, Iran.

Dihubungkan dengan Naisabur atau Syabur, sebuah kota di Khurasan, salah satu ibu kota terbesar Negara Islam pada abad pertengahan disamping Balkh, Harrat dan Marw. Kota di mana Umar Khayyam dan penyair sufi Fariduddin ‘Atthaar lahir. Dan kota ini pernah mengalami kehancuran akibat perang dan bencana. Sementara di kota inilah hidup Maha Guru asy-Syeikh al-Qusyairi hingga akhir hayatnya.

Dalam kitab al-Ansaab’ disebutkan, al-Qusyairy sebenarnya dihubungkan kepada Qusyair. Sementara dalam Ta’ajul Arus disebutkan, bahwa Qusyair adalah marga dari suku Qahthaniyah yang menempati wilayah Hadhramaut. Sedangkan dalam Mu’jamu Qabailil ‘Arab disebutkan, Qusyair adalah Ibnu Ka’b bin Rabi’ah bin Amir bin Sha’sha’ah bin Mu’awiyah bin Bakr bin Hawazin bin Manshur bin Ikrimah bin Qais bin Ailan. Mereka mempunyai beberapa cucu cicit.

UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN

 

Lokasi Terkait Beliau

  Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya