Biografi Imam Ibnu Mulaqin

 
Biografi Imam Ibnu Mulaqin

Daftar Isi Profil Imam Ibnu Mulaqin

 1. Kelahiran
 2. Wafat
 3. Pendidikan
 4. Guru-Guru
 5. Murid-Murid
 6. Karya-Karya

Kelahiran

Imam Sirajuddin Abu Hafs Umar bin Ali bin Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Al-Anshari Al-Wadi Asyi Al-Andalusi At-Tukuruwi Al-Mishri Asy-Syafi`i atau lebih dikenal dengan Imam Ibnu Al-Mulaqqin atau Ibnu An-Nahwi lahir pada 22 Rabi`ul Awwal 723 H, di Andalusia.

ketika ia masih berumur satu tahun ayahnya meninggal dunia, maka ia hidup dalam keadaan yatim. Kemudian ibunya menikah dengan teman ayahnya, Syaikh Isa al-Maghribi.

Wafat

Ibnu Al-Mulaqqin wafat pada malam Jum`at, 16 Rabi`ul Awwal 804 H, pada umur 81 tahun.

Pendidikan

Dari sang ayah, Syaikh Isa al-Maghribi ini lah yang memberikan pengaruh besar dalam memberi motivasi kepada Ibnu Al-Mulaqqin dalam menuntut ilmu, ia belajar langsung dengan ulama-ulama di zamannya, kemudian ia pergi ke Damaskus, Hama (Suriah), Yerusalem, Mekkah dan Madinah.

Guru-Guru

 1. Khalil bin Kaikaldi al-`Ala'i
 2. Abdurrahman Ash-Shalihi
 3. Abdurrahim Al-Isnawi
 4. Ibnu Hisyam

UNTUK DAPAT MEMBACA ARTIKEL INI SILAKAN LOGIN TERLEBIH DULU. KLIK LOGIN

 

Lokasi Terkait Beliau

  Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya