Lintas Religi dan Berdoa di Makam Syekh Muhammad Amin Banjarmasin

Memperoleh Donasi Sebesar : Rp 0. Donasi Sekarang
 
Lintas Religi dan Berdoa di Makam Syekh Muhammad Amin Banjarmasin

Sekilas Sejarah

Beliau adalah seorang ulama yang kharismatik, disegani dan berpengaruh di masyarakat bahkan dikalangan pemerintahan Belanda pada zamannya, karenanya beliau sangat disayangi oleh segenap lapisan masyarakat, sifat pemurah, zahid dan mandiri yang sangat tampak dalam pribadi beliau.

Datu Muhammad Amin adalah mufti pertama di Banjarmasin. Beliau berjuang dalam mendakwahkan agama Islam meski mendapat tekanan dari Belanda yang pada masa itu menjajah Banjarmasin.

Datu Amin merupakan putra pasangan H Yaqub dengan Tuan Giat, yang merupakan saudara Tuan Guwat, salah satu istri Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary. Sedangkan, sang ayah, H Yaqub adalah seorang pengusaha dan saudagar di era Kesultanan Banjar, sehingga ketika itu dikenal dengan sebutan Juragan Yaqub.

Meski tidak memiliki pesantren, murid-murid sang Al Allamah banyak yang menjadi ulama besar. Makamal allamah datu muhammad amin Syech Haji Muhammad Amin adalah mufti pertama Banjarmasin penerus perjuangan Syech Haji Muhammad Arsyad al-Banjary (Datu Kelampaian). Sebelumnya, ia di Sungai Parit, kawasan Pasar Lama Banjarmasin. Karena dikejar Belanda, kemudian ia pun masuk ke pedalam­an agar kehidupannya lebih tenang. Dengan menggunakan jukung (perahu), bersama pe­ngikutnya.

 Beliau menelusuri Sungai Martapura, di setiap daerah yang dilaluinya, Syech H Muhammad Amin selalu mengambil tanah menggunakan pengayuh dayung. Hingga akhirnya, ia menemukan tanah berbau harum. Maka bermukimlah Syech H Muhammad Amin di daerah yang tanahnya harum itu, yang kini dikenal kawasan Banua Anyar. Makam Datu Anggah Amin (AL-ALLAMAH MUHAMMAD AMIN) Datu Anggah Amin adalah ulama yang banyak menelorkan ulama. 
Alamat Makam Syekh Muhammad Amin (Datu Amin)

Makam Datu Anggah Amin terletak di Kelurahan Banua Anyar Kota Banjarmasin.