Biografi Muhammad bin Yahya bin Ahmad bin Daghrah bin Zahrah ad-Dimasyqi (Ibnu Zahra)

 
Biografi Muhammad bin Yahya bin Ahmad bin Daghrah bin Zahrah ad-Dimasyqi (Ibnu Zahra)
Sumber Gambar: Dok. Laduni.ID

Daftar Isi Biografi Muhammad bin Yahya bin Ahmad bin Daghrah bin Zahrah ad-Dimasyqi (Ibnu Zahra)

1.         Riwayat Hidup dan Keluarga
1.1       Lahir
1.2       Wafat

2.         Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau
2.1       Perjalanan Menuntut Ilmu
2.2       Guru Beliau

3.         Pengabdian

5.         Karya

5.         Referensi

Nama lengkap Muhammad bin Yahya bin Ahmad bin Daghrah bin Zahrah ad-Dimasyqi Syamsuddin ath-Tharabulsi asy-Syafi'i. Dikenal dengan nama Ibnu Zahra (sebagian menyebut Ibnu Zuhra).

1.         Riwayat Hidup dan Keluarga
1.1       Lahir

Beliau Lahir di Tharabuls pada tahun 758 H.

1.2       Wafat

Beliau wafat di Tharabuls pada tahun 848 H.

2.         Sanad Ilmu dan Pendidikan Beliau
2.1       Perjalanan Menuntut Ilmu

Ibnu Zahra lahir dan tumbuh di kota Tharabuls. Di sana dia memulai pendidikannya dengan belajar dan menghafal al-Quran dan kitab-kitab para ulama. Dia belajar kepada Qadhi Syuhbah dan Syarafuddin al-Ghazzi. Kemudian dia pergi ke Kairo untuk belajar fiqih kepada Sirajuddin al-Bulqini dan belajar ushul fiqih kepada Syihabuddin az-Zuhri.

2.2       Guru Beliau

 1. Qadhi Syuhbah,
 2. Syarafuddin al-Ghazzi,
 3. Sirajuddin al-Bulqini,
 4. Syihabuddin az-Zuhri

4.         Pengabdian

Setelah menimba ilmu di Kairo, Ibnu Zahra pergi ke Damaskus untuk mengajar di masjid jami' al-Umawi. Setelah beberap tahun di Damaskus, dia kembali ke kota Tharabuls untuk mengajar dan menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat. Di Tharabuls, dia menjadi seorang ulama panutan, imam besar dan rujukan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan sehari-hari.

5.        Karya

 1. Syarh at-Tanbih. Kitab ini merupakan kitab uraian (syarh) atas kitab at-Tanbih fi al-Furu' asy-Syafi'iyyah karya Abu Ishaq asy-Syirazi.
 2. Ta'liqah 'ala Raudhah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muttaqin. Kitab ini merupakan kitab komentar (ta'liq) atas kitab Raudhah ath-Thalibin wa 'Umdah al-Muttaqin karya an-Nawawi.
 3. Asy-Syarh al-'Aziz 'ala al-Wajiz li al-Ghazali. Kitab ini merupakan kita uraian (syarh) atas kitab al-Wajiz fi al-Furu' karya Imam al-Ghazali.
 4. Syarh Mukhtasar at-Tabrizi.
 5. Fath al-Manan fi Tafsir al-Quran.

6.        Referensi

Sanad Ulama Nahdlatul Ulama (wiki.laduni.id)

 

Lokasi Terkait Beliau

  Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya