Biografi Sayyid Abdullah bin Abu Bakar bin Alwi

 
Biografi Sayyid Abdullah bin Abu Bakar bin Alwi
Beliau adalah Sayyid Abdullah bin Abu Bakar bin Alwi. Sumber: Kitab Syamsuddhahiroh oleh Al Alamah As Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein Al Masyhur.
 

Lokasi Terkait Beliau

    Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya