Biografi Sayyid Umar bin Abu Bakar bin Idrus

 
Biografi Sayyid Umar bin Abu Bakar bin Idrus
Beliau adalah Sayyid Umar bin Abu Bakar bin Idrus. Sumber: Kitab Syamsuddhahiroh oleh Al Alamah As Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein Al Masyhur.
 

Lokasi Terkait Beliau

    Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya