Biografi Sayyid Abu Bakar Al Fachier bin Abdullah bin Ahmad Al Faqih

 
Biografi Sayyid Abu Bakar Al Fachier bin Abdullah bin Ahmad Al Faqih
Beliau adalah Sayyid Abu Bakar Al Fachier bin Abdullah bin Ahmad Al Faqih. Sumber: Kitab Syamsuddhahiroh oleh Al Alamah As Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein Al Masyhur.
 

Lokasi Terkait Beliau

    Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya