Biografi Sayyid Umar bin Abu Bakar bin Ali

 
Biografi Sayyid Umar bin Abu Bakar bin Ali
Beliau adalah Sayyid Umar bin Abu Bakar bin Ali. Sumber: Kitab Syamsuddhahiroh oleh Al Alamah As Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husein Al Masyhur.
 

Lokasi Terkait Beliau

    Belum ada lokasi untuk sekarang

List Lokasi Lainnya