Hadis Imam Bukhari No. 1631 : Orang yang melempar jumrah Aqabah dan menjadikan Ka'bah berada di sisi kirinya

Orang yang melempar jumrah Aqabah dan menjadikan Ka'bah berada di sisi kirinya

Hadis Imam Bukhari No. 1633 : Berdiri sesaat dan menghadap ke Ka'bah setelah melaksanakan lemparan dua jumrah (jumrah dunia dan jumrah wustha)

Berdiri sesaat dan menghadap ke Ka'bah setelah melaksanakan lemparan dua jumrah (jumrah dunia dan jumrah wustha)

Hadis Imam Muslim No. 2282 : Melempar jumrah Aqabah dari tengah lembah dan menjadikan Makkah berada disebelah kirinya

Melempar jumrah Aqabah dari tengah lembah dan menjadikan Makkah berada disebelah kirinya

Hadis Imam Muslim No. 2283 : Melempar jumrah Aqabah dari tengah lembah dan menjadikan Makkah berada disebelah kirinya

Melempar jumrah Aqabah dari tengah lembah dan menjadikan Makkah berada disebelah kirinya

Hadis Imam Muslim No. 2284 : Melempar jumrah Aqabah dari tengah lembah dan menjadikan Makkah berada disebelah kirinya

Melempar jumrah Aqabah dari tengah lembah dan menjadikan Makkah berada disebelah kirinya

Hadis Imam Muslim No. 2285 : Melempar jumrah Aqabah dari tengah lembah dan menjadikan Makkah berada disebelah kirinya

Melempar jumrah Aqabah dari tengah lembah dan menjadikan Makkah berada disebelah kirinya

Mengulik Asal Usul Kalimat Talbiyah

Setiap jamaah haji harus tahu kalimat Talbiyah. Kalimat ini di baca terus menerus dengan lantang oleh jamaah haji sampai melontar jumrah aqabah pada tanggal 10 Dzulhijjah.

Menampilkan 1 - 10 dari 31