Laduni - Layanan Digital untuk Negeri

Zakat Shadaqah Infak Wakaf

 

Zakat Fisabilillah #4: Fisabilillah Bermakna orang Berperang di Jalan Allah, Benarkah?

Zakat Fisabillah #4: Fisabilillah Bermakna orang Berperang di Jalan Allah, Benarkah? #4: Fisabilillah Bermakna orang Berperang di Jalan Allah, Benarkah?

Zakat Fisabilillah #3: Fisabilillah Menurut Ulama Tafsir

Zakat Fisabillah #3: Fisabilillah Menurut Ulama Tafsir#3: Fisabilillah Zakat Fisabillah

Zakat Fisabilillah #2: Dalam Perspektif Mazhab Sayafi’i

Zakat Fisabillah #2: Dalam PerspektifZakat Fisabillah #2: Dalam Perspektif Mazhab Sayafi’i

Zakat Fisabilillah #1: Bermakna Sabilul Khair,Benarkah?

Zakat Fisabillah #1: Bermakna Sabilul Khair,Benarkah?

Wakaf dengan Uang Kontan Atau Cash

Kelaziman mewakafkan yang selama ini dilakukan adalah wakaf berupa tanah darat/empang atau harta/bangunan yang tidak bergerak.