Al Qur'an dan Hadis

 

Hadis tentang Takhrij Imam Al-Bazzar

LADUNI.ID, Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq

Dalil Nishfu Syaban: Menurut Khalifah Umar bin Abdul Aziz

Jangan tinggalkan 4 malam dalam setahun, sebab Allah mencurahkan rahmat di malam itu, malam awal Rajab, malam Nishfu Sya’ban, malam Idul Fitri dan malam Idul Adlha”

Dalil Nishfu Syaban: Menurut Sahabat Abdullah bin Umar

Ada 5 malam yang doa tidak akan ditolak. Yaitu doa malam Jumat, malam pertama bulan Rajab, Malam Nishfu Sya'ban dan malam dua hari raya"

Dalil Nishfu Syaban: Amaliah Penduduk Makkah

Penduduk Makkah, dari dulu hingga sekarang, jika bertemu dengan malam Nishfu Sya’ban maka kebanyakan orang laki-laki dan perempuan mendatangi Masjidil Haram, mereka salat, tawaf,

Dalil Nishfu Syaban: Sahabat telah Mengenal Keagungannya

Beberapa ulama, misalnya al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hanbali menyebutkan bahwa amaliyah Malam Nishfu Sya’ban pertama kali dilakukan oleh kalangan Tabiin di Syam, seperti Luqman bin Amir, Makhul dan sebagainya

Dalil Nishfu Syaban: Keshahihan Hadis Malam Nishfu Syaban

Hadit yang menjelaskan keutamaan malam nishfu Sya'ban

Dalil Nishfu Syaban: Bulan Dilaporkan Amalan Manusia

Amal manusia akan dilaporkan dalam tiap pekan sebanyak dua kali, hari Senin dan Kamis. Maka Allah l mengampuni setiap hamba yang beriman kecuali seorang hamba yang antara dia dan saudaranya ada kebencian. Maka dikatakan “Biarkan dua orang ini, hingga mereka saling berbaikan

Hadis tentang Nabi Ibrahim dan Mailaikat Maut

LADUNI.ID, Kisah tersebut ada di dalam kitab syarhus shudur lis suyuti, riwayat Ibnu abid dunya dari Ibnu mas'ud dan Ibnu abbas, dan di dalam kitab ihya' ulumuddin lil ghozali.

Hadis Anjuran Berdoa Setelah Membaca Al Qur'an

LADUNI.ID, Dengan bacaan Quran-nya itu seseorang hendaknya meminta pada Allah apapun yang dia mau baik perkara dunia atau akhirat

Hadis tentang Nabi dan Anak Yatim

LADUNI.ID, Pada pagi hari Ied, Nabi SAW keluar untuk menjalankan sholat Ied