Amaliyah dan Shalawat

 

Tanya Jawab Hukum Membuang Kepala Kerbau ke Laut

Berikut adalah tanya jawab seputar hukum membuang kepala kerbau ke laut sebagaimana yang banyak ditradisikan masayarakat Nusantara.

Hoax Boleh dalam Islam?

Kedua, Jika tujuan yang terpuji tidak dapat di peroleh kecuali dengan cara berobhong maka berbohong dalam keadaan tesebut adalah mubah. Ketiga, Jika menghasalkan tujuan yang terpuji hukumnya wajib, maka hukumnya berbohong juga wajib,

Hukum Ta'zir dengan Mengambil Harta

Menurut mayoritas ulama Syafi'iyyah hukumnya tidak boleh seperti yang disebutkan dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin, I'anah At-Tholibin, Hasyiyah Al-Jamal dan masih banyak lagi namun sebagian ulama menghukumi boleh mengambil (menyita) harta benda dengan tujuan menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

Inilah Tata Cara Perang sesuai Aturan dari Rasulullah

Ibnu Abbas berkata bahwa jika Rasulullah shalallahu alaihi wasallam mengutus pasukan, Nabi bersabda: "Berangkatlah kalian dengan nama Allah. Berperang di jalan Allah terhadap orang yang kafir kepada Allah. Jangan berkhianat, jangan berlebihan, jangan memutilasi, jangan bunuh anak kecil dan pemangku tempat ibadah (pendeta)" (HR Ahmad)

Seorang Istri yang Mengambil Harta Suami Tanpa Izin

Istri mengambil harta / uang suami hukumnya tidak boleh / berdosa kecuali mengambil haknya istri yang wajib atas suaminya seperti uang belanja yang disebutkan dalam pertanyaan di atas.

Hukum Bertasharruf Harta Haram yang Sudah Ditaubati

Harta tersebut boleh disalurkan kepada kemaslahatan umum muslimin seperti pembangunan jalan dan jembatan, pondok pesantren atau masjid dll. Dijelaskan dalam kitab majmu'

Wahdatul Wujud#10 : Menyikapi Kontroversi Dunia Wahdatul Wujud

Wahdatul Wujud#10 : Menyikapi Kontroversi Dunia Wahdatul Wujud

Wahdatul Wujud#9: Mengarungi Kebenaran Wahdatul Wujud

Wahdatul Wujud#9: Mengarungi Kebenaran Wahdatul Wujud

Wahdatul Wujud#8: Membongkar Kekhilafan Memahami Samudera Wahdatul Wujud

Wahdatul Wujud#8: Menyelami Kekhilafan Memahami Samudera Wahdatul Wujud

Wahdatul Wujud#7: Menguak Esensi Wahdatul Wujud

Wahdatul Wujud#7: Menguak Esensi Wahdatul Wujud

Menampilkan 281 - 290 dari 374 Amaliyah dan Shalawat