Perumpamaan yang tidak Menyempurnakan Rukuk

 1. Hadis:

  مَثَلُ الَّذِي لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ مَثَلُ الْجَائِعِ يَأْكُلُ التَّمْرَةَ وَالتَّمْرَتَيْنِ وَلَا يُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا

  Artinya:
  "Perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan rukuknya (dalam shalat) dan menderam Ketika sujudnya seperti orang lapar memakan sebiji atau dua biji korma yang tidak mengenyangkan sedikitpun baginya."

  Asbabul Wurud:
  Sebagaimana tercantum dalam al JAmirul Kabir Dari Abu Abdullah al Asy'ary: "Rasulullah SAW. memperhatikan seseorang laki-laki sedang melaksanakan shalat yang tidak menyempurnakan rukuknya dan menderam Ketika sujudnya, maka Beliau menyuruhnya menyempurnakan rukuknya. Setelah itu Beliau bersabda: Seandainya ia meninggal dunia dengan keadaan shalat seperti ini berarti Dia meninggal dunia dalam keadaan tidak mengikuti (sunnah) agama Muhammad. kemudian Rasulullah SAW. bersabda: Perumpamaan orang yang tidak menyempurnakan rukuknya…. dan seterusnya." ditanyakan orang kepada Abdullah, siapakah yang mengabarkan kepadamu bahwa Hadis ini berasal Dari Rasulullah SAW? Dia menjawab: para komandan pasukan (Amirul ajnad), yaitu Khalid ibnu Walid, Amru ibnu 'Ash, Yazid ibnu Sufyan dan Syurahbil ibnu Hassanah. Semua mereka mendengar Hadis Dari Nabi SAW.

  Periwayat:
  Bukhari dalam kitab Tarikh, Abu Ya'la, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mundah, Thabrani dalam "Al-Jami'ul Kabir" dan Ibnu 'Asakir Dari Abu Abdullah al Asy'ary Dari Khalid ibnu Walid R.A


  Hadis ini mendorong seseorang agar khusyu' melaksanakan shalat, tuma'ninah (tenang) dalam mengeijakan rukuk. Maka tidaklah seseorang memperoleh pahala shalatnya kecuali sesuatu yang dapat Dia pahami (Dari shalat tersebut). Rasulullah SAW.mengumpamakan orang shalat yang tidak menyempurnakan shalatnya dengan sikap tenang mengerjakannya, serta memelihara kesempurnaan rukuk dan sujudnya seperti orang lapar memakan sebiji korma tanpa merasa puas (qana'ah). Bagaimana mungkin Dia kenyang (hanya dengan memakan sebiji korma) kalau Dia sedang lapar berat?